Facebook
 • Föreningen målsättning är att förbättra nylänningarnas rekreationsmöjligheter samt att bevara och värna om naturen och landskapets egenart. Föreningen köper och arrenderar natursköna områden som är lämpliga för nylänningarnas frilufts- och rekreationsbruk.
   
 • Grundprincipen för att utnyttja föreningens friluftsområden är att reglerna för allemansrätten skall följas. Friluftsliv och vistelse i naturen ger en känsla av frihet, men frihet och ansvar går hand i hand. Man får t.ex. enligt 4§ i terrängtrafiklagen inte köra med motordrivna fordon (t.ex. fyhjulingar) i terrängen utan markägarens speciella lov.
   
 
 • Föreningens syfte är att trygga och utveckla nylänningarnas rekreationsmöjligheter, bevara och vårda naturen och landskapets särart samt att trygga lokalbefolkningens trivsel och trygga möjligheterna att utöva basnäringar i harmoni med den omgivande naturen.
   
 • Vi söker två specialplanerare
   
 
© Uudenmaan virkistysalueyhdistys
 

-
-