Du är här: Huvudsida > Föreningen
Facebook

Föreningens mål och verksamhetsprinciper

Föreningens syfte är att trygga och utveckla nylänningarnas rekreationsmöjligheter, bevara och vårda naturen och landskapets särart samt att trygga lokalbefolkningens trivsel och trygga möjligheterna att utöva basnäringar i harmoni med den omgivande naturen.

För att nå sina mål kan föreningen införskaffa och underhålla rekreationsområden som tillgodoser medlemskommunernas behov genom att köpa eller hyra sådana områden eller genom att införskaffa nyttjanderätten samt sörja för det erforderliga underhållet och byggandet. Områdena kan också finnas utanför föreningens egentliga verksamhetsområde.

Grundad: 10.10.1988
Registrerad: 30.03.1989

Verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde är Nylands förbunds verksamhetsområde.

Siirry sivun alkuun
 
© Uudenmaan virkistysalueyhdistys
 

-
-