Du är här: Huvudsida > Föreningen > Beslutsfattare och förvaltning
Facebook

Beslutsfattare och förvaltning

Medlemskommunerna väljer sina representanter till föreningens delegation för en 4-års period.

Delegationen
Delegationen är föreningens högsta beslutande organ och den består av 34 representanter från medlemskommunerna samt 10 representanter från de stödjande medlemsorganisationerna

Delegationen:

  • väljer föreningens styrelse och revisorer
  • godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen
  • godkänner budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanerna


Styrelsen
Styrelsen består av 16 egentliga medlemmar samt 2 sakkunnigmedlemmar, som representerar de stödjande medlemmarna

Styrelsen:

  • verkställer delegationens beslut
  • beslutar om köp, försäljning och arrende av områden
  • uppföljer, övervakar och beslutar om den praktiska verksamheten
  • beslutar om anställning av fast personal


Byrån

Föreningens byrå ansvarar för den operativa veksamheten.

Se kontaktuppgifter:

http://www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi/se.php?k=13424


Siirry sivun alkuun
 
© Uudenmaan virkistysalueyhdistys
 

-
-