Onas - Borgå

Areal: 24+2 ha
Anskaffningsår: 1996
Sjökortsserie Z 623

Den stora Onasögruppen utgör en av de mest betydande och särpräglade helheterna i Borgå skärgård. Från de mäktiga granitklipporna på den södra delen av Onas har man en vidsträckt utsikt över Finska viken.

Föreningen äger det sydöstra hörnet av Onas och utanför ön går en farled. Med en liten båt kan man stiga i land också på den södra sidan av ön, men tillsvidare finns den bästa landstigningsplatsen vid de kala klipporna norr om den utskjutande delen av ön. Där finns emellertid grund så man måste se sig för.

På fastlandet finns det många sjösättningsramper i närheten, bl.a. i Kalkstrand och Spjutsund i Sibbo. Väster om Onas ligger Helsingfors stads rekreationsområde Brunnskär med sina hamn. Från Onas är det ca 11 km till Kervo stads rekreationsområde Nikuviken och ungefär 20 km till Emsalö norra udde.

Föreningen äger också den lilla men ståtliga klippön Rönnskär, som ligger ungefär en kilometer österut från Onas och som domineras av en gammal farledskummel.

Siirry sivun alkuun
 
© Uudenmaan virkistysalueyhdistys
 

-
-