Du är här: Huvudsida > Friluftsområden > Lappvik strand - Hangö
Facebook
 
 
 

Lappvik strand - Hangö

Areal: 57 ha, vattenområden 180 ha
Anskaffningsår: 1994
Sjökortsserie B 635
Adress: Koverharvägen 159, 10820 Lappvik

Köranvisning: Kör längs väg 25 mot Hangö. Vik av till Lappvik vid skylten "Tvärminne Koverhar", kör över järnvägen och sedan drygt en kilometer mot Koverhar. En skogsväg till vänster leder till parkeringsplatsen. Man kan också komma till Lappvik med tåg och med buss.

Lappvik strand representerar de för södra delen av Hangö udd typiska dynstränderna. Området består av en strandzon och ovanför den finns torr skogbevuxen momark. Området har ett betydande värde ur natursynpunkt och det hör såväl till det riksomfattande strandskyddsprogrammet som till åsskyddsprogrammet. Lappvik strand är också i bruk som grundvattenområde.

Invid vattengränsen finns strandvallar som på vissa ställen är mycket branta. Vindpinade gamla tallar har förankrat sina tjocka rötter i strandvallarna. Under årens lopp har den kraftiga erosionen genom vind, is och vatten emellertid lett till att trädrötterna på strandsidan delvis är synliga. Sanden är finkornig och nästan vit. Med hänsyn till sandens benägenhet att rinna och erosionsrisken bör man undvika att röra sig på strandvallsområdet och på andra håll där den fina sanden bildar vallar. Besökarna uppmanas använda de trappor som har placerats ut mellan stranden och skogen.

Områdets strandlinje är 1 200 m och det gränsar i nordost till Högsands ferie- och kurscentrum. Där ligger trädgränsen längre norrut, på den höga dynsluttningen.

Från vattengränsen ut mot havet är det långgrunt och på vissa ställen bildar sanden t.o.m. undervattensrev. Det är därför möjligt att närma sig stranden endast med små båtar. Ungefär 100 m från stranden blir vattnet plötsligt ställvis ända till 15 m djupt.

Hangö udd inklusive Lappvik var utarrenderat till Sovjetunionen under åren mellan krigen (1940-41). Gränsen för arrendeområdet gick då endast ungefär en kilometer från Lappvik strand. På föreningens område kan man ännu se vissa spår av arrendetiden i terrängen: ett pansarvagnsdike i riktning från öster till väster, skyttegravar, fordonsgropar och i marken grävda gropar för skyddsrum och baracker.

De som är intresserade av dessa frågor uppmanas att besöka Front-museet, som finns nära Lappvik norr om väg 25 (tfn 019-244 3068 och till kansliet 019-231 301). Museet är öppet alla dagar kl. 11.30 - 18.30 från mitten av maj åtminstone till slutet av augusti.

Siirry sivun alkuun

360 Panoramabilder:
panorama 1
panorama 2

 
© Uudenmaan virkistysalueyhdistys
 

-
-