Aktuellt

22.6.2017 Kysely Kopparnäs-Störsvikin alueen kehittämisestä

Oletko ihaillut auringonlaskua Kopparnäsin kallioilla, pulahtanut uimaan Störsvikin rannoilta tai seikkaillut alueen saarissa? — Merkkaa mielipaikkasi kartalle!

Olemme avanneet karttapohjaisen internetkyselyn, joka on suunnattu kaikille Kopparnäs-Störsvikin ulkoilualueen käyttäjille. Tarkoituksena on kerätä tietoa alueen nykyisestä käytöstä sekä kuulostella toiveita ja ajatuksia alueen kehittämisestä. Kävijät ovat tärkeässä roolissa alueen asiantuntijoina, ja toivommekin paljon vastauksia! Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia ja antaa meille ensiarvoisen tärkeää tietoa. Kysely on osa kehittämishanketta, josta lisätietoja alla.

Voit vastata mobiililaitteille sopivaan versioon osoitteessa: http://query.eharava.fi/2079

Tai laajempaan selainversioon, jossa voit merkitä reittejä, alueita ja pisteitä karttatyökalujen avulla: http://query.eharava.fi/2058


Lisätietoja antavat

Ajalla 26.6.-14.7.2017:
Toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö
050 541 8410
tapio.lepikko@uudenmaanliitto.fi

Alkaen 17.7.2017:
Projektipäällikkö Silva Sallamaa
050 373 7450
silva.sallamaa@uudenmaanliitto.fi
2.3.2016 Tapio Lepikkö vald till verksamhetsledare för Föreningen Nylands friluftsområden

Magister i gymnastik- och idrottsvetenskap Tapio Lepikkö (37) har valts till ny verksamhetsledare för Föreningen Nylands friluftsområden. Beslutet om valet av Lepikkö fattades enhälligt av föreningens styrelse tisdagen den 1 mars 2016. Tjänsten söktes av 111 personer.2.3.2016 Interaktiva broschyren

Föreningen har en ny interaktiv broschyr som finns på adressen:

www.iesite.fi/uudenmaanvirkistysalueyhdistys/


28.1.2016 GoExpo mässan i mars

Föreningen Nylands friluftsområden deltar på GoExpo 2016, fre-sön 4.-6.3. Vi är på plats tillsammans med andra friluftsområdesföreningar på Outdoor -avdelningen, monter 6n151. Kom och träffa oss!


8.1.2015 Vi söker en verksamhetsledare

Föreningens nuvarande verksamhetsledare går i pension och därför söker vi en

VERKSAMHETSLEDARE

Uppgiften är att ansvara för föreningens strategiska och praktiska ledarskap samt att fungera som chef för föreningens byrå. Till verksamhetsledarens särskilda ansvarsområden hör föreningens administration och ekonomi, utvecklandet av friluftsområdesnätverket, kontakterna till medlemskommunerna och samarbetspartnerna samt föreningens kommunikation.

I vårt aktiva team arbetar också en planeringschef och en fältmästare.

Av sökandena förutsätter vi lämplig högskoleexamen, erfarenhet av ledarskap och förmansuppgifter samt kunskaper i finska och svenska. Också kännedom om den offentliga förvaltningen och fastighetsförvaltningen är centrala för att framgångsrikt sköta uppgiften.

Vi uppskattar god samarbets- och kommunikationsförmåga, kännedom om föreningsverksamhet samt frilufts-, båtlivs- och naturintresse.

Vi erbjuder ett mångsidigt arbete, där du kan främja, trygga och utveckla nylänningarnas rekreationsmöjligheter samt bevara och vårda naturen och landskapets särart.

Närmare uppgifter om befattningen ger styrelsens ordförande Mauri Johansson tel. 050 041 6454 och verksamhetsledaren Henrik Sandström tel. 050 594 2745.

Sänd din ansökan med meritförteckning och löneanspråk elektroniskt senast den 4.1.2016 på adressen www.personnel.fi


4.11.2015 "Virkistyskartta" applikationen

Föreningen Nylands friluftsområden har i samarbete med it-företaget Geometrix lanserat en ny kartapplikation "Virkistyskartta". Den går att använda både med telefon och tablett. Genom gps-kopplingen kan du leta efter friluftsområden som är nära dig och följa med din rutt på kartan. Med applikationen kan du bekanta dig med våra områden på en helt ny nivå. Största delen av anläggningarna t.ex. eldplatser och utedass är inprickade på kartan, dessutom är de fotograferade. Du kan alltså göra en virtualutflykt t.ex. till utsiktsplatsen på Rävberget i Kopparnäs eller de fina sandstränderna på Norra Sandö. Appen kan laddas ner för Android, Windows och iOS apparater. Du hittar den med namnet "Virkistyskartta"


9.9.2015

Meddelande om avstängning av vägen i Porkala

21.8.2015
Bryggan på Stora Brändö är på plats och reda att ta emot användare, välkomna!

6.5.2015
Föreningen vatten- och luftvård i Östra Nyland och Borgå å har producerat infomaterial för rekreation och miljöfostran. Bakom länken finns en "skattkarta" för Norra Sandö med vilken man kan leta efter naturskatter på ön.9.5.2014 Västra Nylands paddlings- och roddkarta

Föreningen Nylands friluftsområden inledde på våren 2013 projektet "Västra Nylands paddlings- och roddkarta". Resultatet är en tvåspråkig karta över vattenområdena i Västra Nyland som publiceras 20.5. För att betjäna en större mängd användare finns den viktigaste informationen också på engelska och ryska. Kartan trycks i 3500 exemplar och största delen distribueras genom kommunala turistbyråer och idrottsverk (10 € behandlings- och distributionsavgift). På adressen www.melontakartta.fi har öppnats en nätversion av kartan. Där finns också instruktioner om hur du laddar ner en gratis applikation för mobiltelefonen.


30.4.2014

Scoutläger i juni 2014 i Kopparnäs-Störsvik

Scourkåren Siuntion Koskikarat ordar ett scoutläger i Störsvik den 11-15 juni. Därtill ordnas ett läger den 27-29 juni av Sjöscoutkåren Seaboys och Sjöscoutkåren Sailors. Bägge lägren kommer att vara belägna vid Sandviken-Sandfjärden området. Under det senare lägret kommer scouterna dessutom att ha segelbåtar vid Kurubackudden.


7.4.2014

Fältmästare

Föreningen Nylands friluftsområden fick i början av april en ny fältmästare som koordinerar fält- och underhållsarbeten. Föreningens styrelse valde den 25 februari till befattningen byggnadsingenjör Mikael Avellan från Degerby, Ingå. Du får tag i Mikael på numret 040 745 3295.

29.1.2014


Det finns nio landskapliga friluftsområdesorganisationer i Finland. Under det senaste året har samarbetet mellan organisatioinerna resulterat till ett gemensamt nätportal http://virkistys.info där du kan söka information om friluftsområden i södra och mellersta Finland. Svensk version av sidorna är på kommande under samma adress och senare också englelska och ryska sidor under adressen http://outdoorsinfinland.info


Siirry sivun alkuun
 
 
© Uudenmaan virkistysalueyhdistys
 

-
-