Aktuellt


9.10.2018

Utvecklingsplaneringen av Kopparnäs-Störsvik fortsätter

Utvecklingsplaneringen av friluftsområdet Kopparnäs-Störsvik fortsätter, och under hösten hålls diskussioner om utvecklingen med olika intressegrupper. Ett utkast till utvecklingsplanen ska vara öppet att se och kommentera i november-december. Mera information kommer då utkastet är färdigt.

10.9.2018


Vi söker två specialplanerare

Se den fullständiga ansökan här

29.6.2018

Stornäsuddens grillplats har targits bort p.g.a illdåd. För tillfället finns där ingen sittplats eller möjlighet att grilla...

1.6.2018

Rea Nyström i pension

Planeringschef Rea Nyström som länge har jobbat åt föreningen Nylands friluftsområden har gått i pension från och med den 1.6.2018. Vi tackar Rea för de gångna åren och önskar henne hurttiga pensionsdagar!


1.6.2018


Varning för skogsbrand!


13.2.2018

Se upp för svag is öster om Störsvik!

6.11.2017

Verksamheten i Kopparnäs Gästgiveri slutar.

Föreningen Nylands frilusftområdens styrelse har på sitt möte sen 28.9.2017 bestämt att säga upp hyresavtalet med gästgiveriet. Verksamheten fortsätter till slutet av år 2017.

Att fortsätta med avtalsförhållandet, i de 1973 för tillfälligt bruk uppförda byggnaderna, var för båda parter inte ekonomiskt angenemt eller möjligt.

19.10.2017

Berättelser från Kopparnäs området

Har du minnen, information eller berättelser från Kopparnäs? Områdets historia är fascinerande och varit mycket växlande från äldre tider tills de senaste årtionden. Välkommen med och berätta eller lyssna på minneskvällen som ordnas av Igor-museét och föreningen Nylands friluftsområden.

På evenemanget berättas också om det pågående utvecklingsprojektet för Kopparnäs-Strörsvik friluftsområde.

Minneskvällen ordnas den 7.11. kl 18 i Degerby Igor-museet (Furuborgsvägen 6, Ingå). Evenemanget har kaffeservering. Anmälningar: igor@degerby.fi eller 040 5418526.


16.10.2017

Träff för naturturismföretag

Välkommen att lyssna och diskutera utvecklande av resande och rekreation på huvudstadsregionens naturområden. Forsstyrelsen och Föreningen Nylands friluftsområden ordnar en företagarträff på Haltia Finlands naturcentrum (Nouxvägen 84, 02820 Esbo) fredagen den 17.11.2017 kl 13-16.

På programmet är aktuella ärenden och presentation av olika projekt, t.ex det senaste från Noux och Sibbo storskogs nationalparker, grundandet av Porkala skyddsområde (Forststyrelsen) samt utvecklande av Kopparnäs-Störsvik friluftsområde (Föreningen Nylands friluftsområden). Dessutom hör vi om målen kring Helsingforsregionens grönbälte. Evenemanget har kaffeservering.

Anmäl dej till evenemanget här senast den 3.11.2017.


14.9.2017

Välkommen att diskutera utvecklingen av båtliv och båttrafik kring Porkala och Kopparnäs-Störsvik skärgård!

Föreningen Nylands friluftsområden, Forststyrelsen och Segling och båtliv i Finland arrangerar tillsammans ett planeringsmöte för intresserade. Tillställningen hålls på onsdagen den 27.9.2017 f.o.m kl 18.00 i Kantvik skola, Toppstigen 2, Kyrkslätt

Anmäl dej med länken nedan:

https://www.webropolsurveys.c


26.6.2017

Har du beundrat solnedgången från klipporna i Kopparnäs, tagit dig ett dopp på Störsviks strand eller varit på äventyr på de närliggande öarna? - Märk ut ditt favoritställe på kartan!

Vår friluftsförenings enkät är avsedd för alla som besöker friluftsområdet Kopparnäs-Störsvik. Vår avsikt är att samla in information om det nuvarande bruket och vi vill även höra oss för om önskemål och tankar om hur området kunde utvecklas. Ni besökare har en viktig roll som sakkunniga för området, och vi önskar oss många svar! Enkäten tar enbart 10 minuter av din tid, och den ger oss värdefull information. Den är en del av ett utvecklingsprojekt som beskrivs nedan.

Du kan svara på mobilversionen på adressen: https://query.eharava.fi/2079

eller på webbläsarversionen där du kan märka ut punkter, rutter och områden via ett kartverktyg: https://query.eharava.fi/2058

Enkäten avslutas i slutet av september.

Ytterligare upplysningar

Projektchef Silva Sallamaa
050 373 7450
silva.sallamaa@uudenmaanliitto.fi

 

22.6.2017

Friluftsområdet Kopparnäs-Störsvik under utveckling

Föreningen Nylands friluftsområden genomför ett utvecklingsprojekt som via förbättrade tjänster gör friluftsområdet Kopparnäs-Störsvik till ett ännu mångsidigare och lämpligare besöksobjekt för olika grupper. Vi talar om ett omfattande och enhetligt havsstrandområde på gränsen mellan Ingå och Sjundeå. Det fina friluftsområdet är en kombination av skärgårdsnatur, vackra vyer och en färggrann historia. Området nås utmärkt även från huvudstadsregionen. Eftersom området är så omfattande och mångsidigt bjuder det på många möjligheter att utveckla friluftsbruket. Det är viktigt att utvecklingsarbetet är kvalitativt och beaktar olika infallsvinklar.

Resultatet av utvecklingsprojektet är en omfattande allmän plan senast på sommaren 2018. På basis av den här planen utvecklas sedan området som en miljö för friluftsbruk och företagsverksamhet inom naturturismen.

Projektets mål är:

  • Främja ett hållbart bruk av området och bevara lokala natur-, kultur- och landskapsvärden.
  • Stöda den närliggande regionens ekonomi genom att främja förutsättningarna för företagsverksamhet inom friluftsbruket av natur och naturturismen, och när det gäller tjänster som stöder dessa.
  • Göra området mera känt och attraktivt, och göra besökarna nöjdare.

Utvecklingsprojektet för friluftsområdet Kopparnäs-Störsvik genomförs 1.1.2017-30.9.2018.

Projektet finansieras ur utvecklingsprogrammet för landsbygden på Finlands fastland för åren 2014-2020, och finansiering har beviljats via Leader-gruppen Pomoväst.

Ytterligare upplysningar

Projektchef Silva Sallamaa
050 373 7450
silva.sallamaa@uudenmaanliitto.fi


2.3.2016

Tapio Lepikkö vald till verksamhetsledare för Föreningen Nylands friluftsområden

Magister i gymnastik- och idrottsvetenskap Tapio Lepikkö (37) har valts till ny verksamhetsledare för Föreningen Nylands friluftsområden. Beslutet om valet av Lepikkö fattades enhälligt av föreningens styrelse tisdagen den 1 mars 2016. Tjänsten söktes av 111 personer.


2.3.2016

Interaktiva broschyren

Föreningen har en ny interaktiv broschyr som finns på adressen:
www.iesite.fi/uudenmaanvirkistysalueyhdistys/


28.1.2016

GoExpo mässan i mars

Föreningen Nylands friluftsområden deltar på GoExpo 2016, fre-sön 4.-6.3. Vi är på plats tillsammans med andra friluftsområdesföreningar på Outdoor -avdelningen, monter 6n151. Kom och träffa oss!


8.1.2015

Vi söker en verksamhetsledare

Föreningens nuvarande verksamhetsledare går i pension och därför söker vi en

VERKSAMHETSLEDARE

Uppgiften är att ansvara för föreningens strategiska och praktiska ledarskap samt att fungera som chef för föreningens byrå. Till verksamhetsledarens särskilda ansvarsområden hör föreningens administration och ekonomi, utvecklandet av friluftsområdesnätverket, kontakterna till medlemskommunerna och samarbetspartnerna samt föreningens kommunikation.

I vårt aktiva team arbetar också en planeringschef och en fältmästare.

Av sökandena förutsätter vi lämplig högskoleexamen, erfarenhet av ledarskap och förmansuppgifter samt kunskaper i finska och svenska. Också kännedom om den offentliga förvaltningen och fastighetsförvaltningen är centrala för att framgångsrikt sköta uppgiften.

Vi uppskattar god samarbets- och kommunikationsförmåga, kännedom om föreningsverksamhet samt frilufts-, båtlivs- och naturintresse.

Vi erbjuder ett mångsidigt arbete, där du kan främja, trygga och utveckla nylänningarnas rekreationsmöjligheter samt bevara och vårda naturen och landskapets särart.

Närmare uppgifter om befattningen ger styrelsens ordförande Mauri Johansson tel. 050 041 6454 och verksamhetsledaren Henrik Sandström tel. 050 594 2745.

Sänd din ansökan med meritförteckning och löneanspråk elektroniskt senast den 4.1.2016 på adressen www.personnel.fi


4.11.2015

"Virkistyskartta" applikationen

Föreningen Nylands friluftsområden har i samarbete med it-företaget Geometrix lanserat en ny kartapplikation "Virkistyskartta". Den går att använda både med telefon och tablett. Genom gps-kopplingen kan du leta efter friluftsområden som är nära dig och följa med din rutt på kartan. Med applikationen kan du bekanta dig med våra områden på en helt ny nivå. Största delen av anläggningarna t.ex. eldplatser och utedass är inprickade på kartan, dessutom är de fotograferade. Du kan alltså göra en virtualutflykt t.ex. till utsiktsplatsen på Rävberget i Kopparnäs eller de fina sandstränderna på Norra Sandö. Appen kan laddas ner för Android, Windows och iOS apparater. Du hittar den med namnet "Virkistyskartta"


9.9.2015

Meddelande om avstängning av vägen i Porkala

21.8.2015
Bryggan på Stora Brändö är på plats och reda att ta emot användare, välkomna!

6.5.2015
Föreningen vatten- och luftvård i Östra Nyland och Borgå å har producerat infomaterial för rekreation och miljöfostran. Bakom länken finns en "skattkarta" för Norra Sandö med vilken man kan leta efter naturskatter på ön.9.5.2014

Västra Nylands paddlings- och roddkarta

Föreningen Nylands friluftsområden inledde på våren 2013 projektet "Västra Nylands paddlings- och roddkarta". Resultatet är en tvåspråkig karta över vattenområdena i Västra Nyland som publiceras 20.5. För att betjäna en större mängd användare finns den viktigaste informationen också på engelska och ryska. Kartan trycks i 3500 exemplar och största delen distribueras genom kommunala turistbyråer och idrottsverk (10 € behandlings- och distributionsavgift). På adressen www.melontakartta.fi har öppnats en nätversion av kartan. Där finns också instruktioner om hur du laddar ner en gratis applikation för mobiltelefonen.


30.4.2014

Scoutläger i juni 2014 i Kopparnäs-Störsvik

Scourkåren Siuntion Koskikarat ordar ett scoutläger i Störsvik den 11-15 juni. Därtill ordnas ett läger den 27-29 juni av Sjöscoutkåren Seaboys och Sjöscoutkåren Sailors. Bägge lägren kommer att vara belägna vid Sandviken-Sandfjärden området. Under det senare lägret kommer scouterna dessutom att ha segelbåtar vid Kurubackudden.


7.4.2014

Fältmästare

Föreningen Nylands friluftsområden fick i början av april en ny fältmästare som koordinerar fält- och underhållsarbeten. Föreningens styrelse valde den 25 februari till befattningen byggnadsingenjör Mikael Avellan från Degerby, Ingå. Du får tag i Mikael på numret 040 745 3295.


29.1.2014


Det finns nio landskapliga friluftsområdesorganisationer i Finland. Under det senaste året har samarbetet mellan organisatioinerna resulterat till ett gemensamt nätportal http://virkistys.info där du kan söka information om friluftsområden i södra och mellersta Finland. Svensk version av sidorna är på kommande under samma adress och senare också englelska och ryska sidor under adressen http://outdoorsinfinland.info


Siirry sivun alkuun
 
 
© Uudenmaan virkistysalueyhdistys
 

-
-