Du är här: Huvudsida > Friluftsområden > Störsvik - Sjundeå
Facebook
 
 
 

Störsvik - Sjundeå

Naturskydds- och friluftsområde

Areal: 81 ha, vattenomr. 75 ha (friluftsområdesföreningen),naturskyddsområde 190 ha (statens mark)
Anskaffningsår: gemensamt köp 2009
Grundkartans kartblad: 2032 05

Adress: Kolaholmen 100, 02580 Sjundeå

Köranvisning: Vik av från Helsingfors - Hangövägen (nr 51) till Störsviksvägen. Kör ca 5 km. Vik av till höger till reningsverkets P-plats.

Störsvik är en mäktig naturoas med strandområden som varierar från flata berg till branta klippor, från allundar till sandstränder. Gammelskogarna i Störsviks inre delar, Kvarnträsk med omgvning samt områdets frodigaste strandskogar och -ängar bildar ur naturskyddssynpunkt en för södra Finland sällsynt värdefull helhet. Gravrösen från bronsåldern samt rester från gamla torp påminner om forna tiders bosättning i trakten.

På området finns från förut många stigar och stigen längs med stranden är markerad. Den kortaste promenadvägen till Störsviks södra stränder går via Sandfjärden i Kopparnäs.

 

Störsvik på Facebook

Siirry sivun alkuun
 
© Uudenmaan virkistysalueyhdistys
 

-
-