Pörtö - Borgå

Areal: 17 ha
Anskaffningsår: 2006
Sjökortsserie A 623

Pörtö har varit bebott sedan början av 1700-talet. I dag bebos holmen av ett tiotal fast bosatta och ett mångdubbelt större antal stugägare. Pörtö fungerade som ett av försvarsmaktens kustfort under 1900-talet. Som minne från den tiden finns på Forststyrelsens Mellanudden en kanon och på Föreningen Nylands friluftsområdens Lerviksudden två kanoner. Dessutom finns på området många bunkrar och ett eldledningstorn.

Bergsuddarna och holmarna utanför sydvästra delen av Pörtö samt Makkaraudden och Lerviksudden är värdefulla ur landskapsvårdens synvinkel. Naturtyperna växlar från frodiga skogar till steniga stränder som bildar en mångsidig och värdefull helhet. Pörtö Byviken är ett fint exempel på traditionslandskap i skärgården.

Till Pörtö går en förbindelsebåt dagligen. Tidtabellen finns på adressen www.portoline.net

Det är viktigt att de besökare som rör sig till lands håller sig på föreningens och Forststyrelsens områden så att de inte stör stugägarna och skärgårdsbefolkningen.

Siirry sivun alkuun

360 Panoramabilder:
panorama 1
panorama 2

 
© Uudenmaan virkistysalueyhdistys
 

-
-